Information och länkar

Kontoanmälan & Utbetalningsspärr för skattekonto


Du måste anmäla ditt konto (bankkonto, personkonto, Pg-konto eller Bg-konto) till skatteverket för att automatiskt få tillbaka på skatten om beloppet understiger 2000 kr. Om du inte anmäler konto står beloppet kvar på skattekontot.
Om beloppet överstiger 2000 kr betalas det ut automatiskt även om du inte anmält konto via avi.
Har du kvarskatt och vill kunna delbetala den till ditt skattekonto, kan det vara bra att begära en utbetalningsspärr på skattekontot.
Länkar för blanketter till ovanstående hittar du under "info & länkar".
​​​​​​​
Betalningar ska göras till skatteverkets Bg-konto 5050-1055​​​​​​​
start 011start 011
start 01
Information hämtad från:
www.skatteverket.se

www.bolagsverket.se

Inkomstnivåer 2017


Brytpunkt 1: 452 100 kr (443 200 kr)
Brytpunkt 2: 651 700 kr (638 800 kr)

Max Sjukpenninsggrundande (SGI 7,5pbb) 336 000 kr (332 500 kr)

Max föräldrapenninggrundande (FGI 10pbb) 448 000 kr (443 000 kr)

Max pensionsgrundande (PGI 8,07ibb) 496 305 kr (478 551 kr)

Prisbasbelopp 44 800 kr (44 300 kr)
Inkomstbasbelopp 61 500 kr( 59 300 kr)

Första beloppet står för 2017 - Andra beloppet inom ( ) är 2016

Schablonbelopp 2017

​​​​​​​
Vid lönebaserad utdelning 2017 ska max lön 2016 vara:
​​​​​​​569 280 kr (9,6ibb)

Schablonbelopp vid utdelning: 163 075 kr
Minnesgåvor, max 2ggr/anställd inkl när anställningen upphör: 15 000 kr
​​​​​​​
Uthyrning av bostäder: Schablonavdraget höjs till 40 000 kr

Körjournal

För att undvika förmånsbeskattning på drivmedel krävs körjournal som visar mil körda i tjänsten, i annat fall ska hela drivmedelskostnaden x 1,2 beskattas som förmån.

Förenklade regler för gränsöverskridande fakturor

​​​​​​​
Valfri valuta får användas men ska svensk moms betalas så måste denna anges i EUR eller SEK, till den senaste genomsnittliga växelkursen, per fakturadatum.
Vilket lands faktureringsregler gäller?
Huvudregel: Omsättningslandets faktureringsregler gäller.

Revisor eller ej?

​​​​​​​
Mindre aktiebolag behöver inte längre anlita en revisor.
Tänk på att registreringen måste vara genomförd hos Bolagsverket innan räkenskapsåret gått ut.

Sänkt bolagsskatt

Bolagsskatt ska vara 22%.

Avdragsrätt för moms

Belopp överstigande 4000 kr måste ha en faktura med momsen specificerad för att beviljas avdragsrätt.

Motion

En enskild näringsidkare, får ej göra avdrag för motion. Finns anställda i bolaget är det ok att gör avdrag för dessa.

Inventarier

Om inventariens kostnad exkl moms understiger 22 400 kr får den kostnadsföras direkt.

Omvänd byggmoms

Ange texten "Omvänd betalningsskyldighet" i kundfakturorna.

F-skatt

Texten "företaget innehar F-skatt" på kundfakturorna, ska ändras till "godkänd för F-skatt".